Vi er den datatansvarlige

Tandlæge Nille Hastrup er dataansvarlig for behandlingen af de oplysninger, vi har om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor

Tandlæge Nille Hastrup
Østergade 5
9800 Hjørring
CVR: 37883808
tlf. 98920209
mail: tandlaege@nillehastrup.dk

Hvilke typer oplysninger behandler vi?
Vi behandler almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, fødselsdato

Vi behandler personfølsomme oplysninger såsom CPR nummer, oplysninger om sygdomme og medicinforbrug, sygdom og behandling af tænderne.

Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:
Oprettelse, ændring og tilføjelser i din journal jvf Sundhedsloven, autorisationsloven samt bekendtgørelse om tandpleje.
Indkaldelse og påmindelse til aftalte tider
Du kan ikke være patient hos os – hverken fast eller enkeltbesøg –  uden vi har disse oplysninger.

Videregivelse af oplysninger:
Vi videregiver dine oplysninger til vores samarbejdspartnere (andre databehandlere) hvis det har betydning for en behandling hos os, men altid efter aftale med dig.
Vi bruger ikke dine oplysninger til direkte eller indirekte markedsføring.

Opbevaring:
Vi opbevarer dine oplysninger sikkert. Både elektronisk tilgængelige oplysninger og på papir opbevares med lås og/eller kode så de er sikret mod uvedkommende, brand, tyveri o. lign..
Jf. bekendtgørelsen om journalførelse, har vi pligt til at opbevare journaloplysninger op til 10 efter sidste besøg. Vi har også ret til at beholde en kopi af din journal, hvis vi skønner det nødvendigt.

Dine rettigheder:

Trække dit samtykke tilbage:
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, du finder øverst på siden
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine oplysninger på baggrund af dit tidligere samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Hvis du vælger at trække dit samtykke delvist eller helt tilbage, vil du ikke kunne fortsætte som patient hos os idet lovgivningen kræver at vi har visse oplysninger for at må behandle dig.

Ret til at se oplysninger:
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt de oplysninger vi har i din journal ligesom at du må få en kopi af journalen men aldrig originalen

Ret til berigtigelse:
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer

Ret til begrænsning:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse.

Ret til at transmittere (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger samt at få overført disse oplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. (eks. Hvis du skal skifte tandlæge)

Ret til at klage:
Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du kan læse mere om dine rettigheder samt klagevejledning på www.datatilsynet.dk

Kontaktinfo

Du er altid velkommen til at skrive til os

Østergade 5 - 9800 Hjørring
Mail: tandlaege@nillehastrup.dk
Tlf.: 98 92 02 09