Afbud
Det er vigtigt, at du melder afbud til en aftalt tid hurtigst muligt og senst kl. 12.00 dagen før, da vi så bedre har mulighed for at få besat tiden igen. Sene eller gentagne afbud vil blive betragtet som udeblivelse.

Udeblivelser
Vi er desværre nødt til at sende en regning ved udeblivelser, hvilket er i overenstemmelse med den offentlige sygesikring. Baggrunden herfor er, at der er betydelige omkostninger ved at have en “tom stol”. Hvis en indgået tidsaftale ikke benyttes, eller hvis afbud afgives mindre end to timer før den aftalte tid, faktureres minimum 234 kroner til kunden.

Akutte problemer
Er problemet tandpine, ømhed, tabte fyldninger eller andet, så ring omgående til klinikken, og vi vil bestræbe os på at finde en tid til dig samme dag. Der kan i visse tilfælde dog forekomme lidt ventetid.

Betaling/økonomi
Ved behandlingens afslutning udskrives regningen i henhold til overenskomsten med den offentlige sygesikring, der er baseret på kontant betaling. Betalingen kan foregå kontant eller med Dankort.

Ved større eller længerevarende behandlinger betales et a conto-beløb, så dine indbetalinger hele tiden svarer til den udførte behandling. Afdragsordringer kan oprettes mod 1/3 af regningsbeløbet i udbetaling og restbeløb over maksimalt seks måneder. Renter tilskrives.

Kontaktinformation

Du er altid velkommen til at skrive til os

Østergade 5 - 9800 Hjørring
Mail: tandlaege@nillehastrup.dk
Tlf.: 98 92 02 09